Vol van karakter: Chinees in Leiden

Tentoonstelling - exhibition

(English below) De tentoonstelling was te zien van 29 oktober 2017 tot en met 11 januari 2018 in BplusC, bibliotheeklocatie Nieuwstraat 4, Leiden. Heb je de tentoonstelling gemist? De catalogus is nog verkrijgbaar in onze webwinkel.

Het Chinees in beeld

Over ‘het Chinees’ bestaan allerlei mythes en misvattingen, die vooral betrekking hebben op hoe anders, vreemd en complex de taal is. Gastconservator Jeroen Wiedenhof koos 15 objecten die tonen hoe Chinezen met taal omgaan. Die variëren van een sportshirt met een tekst in het handschrift van Mao tot een Chinese speelgoedtank, te koop bij een Leidse discountwinkel. Fotograaf Pim Top legde de objecten vast op hyperrealistische wijze.

Sinoloog en taalkundige Jeroen Wiedenhof is verbonden aan de Universiteit Leiden en houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met Chinese talen en schriften. In de catalogus bij de tentoonstelling licht Wiedenhof zijn keuze op persoonlijke wijze toe en biedt zo een intrigerend inkijkje in een van de grootste talen ter wereld. Hij voert ons langs tradities, vernieuwingen, taalspelletjes en buitenlandse invloeden en laat zien dat er steeds meer Chinees om ons heen te vinden is. Kijkend naar Leiden en China door de ogen van Jeroen Wiedenhof gaat er een wereld voor je open.
 

Full of character: the Chinese language in Leiden

The exhibition was on display from 29 October 2017 to 11 January 2018 at the Nieuwstraat library location of BplusC. Are you curious but did you miss the exhibition? The catalog is still on sale in our webshop.

Chinese in the spotlight

There are all kinds of myths and misconceptions about ‘the Chinese language’, mostly relating to how different and complex the language is. Guest curator Jeroen Wiedenhof picked 15 objects that show how Chinese people use language. Those objects vary from sportswear with Mao’s handwriting on it to a Chinese toy tank, for sale at discount store in Leiden. Photographer Pim Top captured the objects in a hyperrealistic manner.

Sinologist and linguist Jeroen Wiedenhof is affiliated with Leiden University and has been studying Chinese languages and scripts for over 30 years. In the catalog accompanying the exhibition, Wiedenhof offers personal explanations for his choice and with that, offers an intriguing glimpse into one of the biggest languages in the world. He takes us on a trip along tradition, innovation, language games and foreign influences and shows that more and more Chinese can be found around us. Viewing Leiden and China through the eyes of Jeroen Wiedenhof opens up a whole new world.

Filmclips

Voor de tentoonstelling zijn enkele video's gemaakt waarin Jeroen Wiedenhof de verhalen achter de objecten toelicht. // To accompany the exhibition, a few videos (only available in Dutch) were made in which Jeroen Wiedenhof comments on the stories behind the objects.
 

Dubbele Duif (Double Dove).

Voeten in de aarde (A daunting task).

Weg met het imperialisme (Down with imperialism).