Visie

Our vision


De visie van het Taalmuseum

Taal is denken en dichten, debatteren en dromen. Taal is verwoorden, verhalen en vertalen. Taal is ons meest kostbare bezit en maakt ons tot wie we zijn. Zo’n belangrijk onderwerp verdient een museum. Een eigentijds museum dat de kennis over en het enthousiasme voor taal bevordert, dat taal zichtbaar en grijpbaar maakt. Dat museum is het Taalmuseum.

Download hier de visie en ambities van het Taalmuseum voor de periode 2019 - 2022.

Download hier de visie van het Taalmuseum voor de periode 2018-2019.

Download hier de visie van het Taalmuseum voor de periode 2016-2017.


Our vision

Language is contemplating and creating, discussing and dreaming. Language is narrating and translating, opinion stating. Language is our most precious possession and makes us who we are. Such an important subject deserves its own museum. A contemporary museum that promotes knowledge and enthusiasm for language, which makes language tangible and comprehensible. That museum is Het Taalmuseum.

Download our vision 2018-2019 in English here.