Viering van het Nederlands

13 december


Op 13 december viert het Taalmuseum de Nederlandse taal op grootse wijze tijdens De vrolijke viering van het Nederlands. Op deze dag organiseert het museum een feest waarin die enorme rijkdom en verscheidenheid van het Nederlands centraal staan.

 


Het Nederlands
 

De Nederlandse taal wordt regelmatig vanuit een negatieve insteek benaderd: mensen, en vooral jongeren, spreken liever Engels dan Nederlands. Ze beheersen de taal niet meer (goed), maken veel fouten, vooral die ‘verschrikkelijke dt-fouten’ en ‘hun hebben’. Vakjargon wordt belachelijk gemaakt, net als mensen die hoorbaar dialect of accent spreken. Maar het Nederlands is veel meer is dan goed of fout. Het is een mooie taal, een taal met een zeer rijke literaire traditie, een taal die graag wordt gesproken en enthousiast wordt gezongen. De vraag naar goede tekstschrijvers neemt alleen maar toe en is er in uiteenlopende vakgebieden een grote behoefte aan mensen die op de bühne een overtuigend verhaal in het Nederlands kunnen vertellen. Nederlandstalige popmuziek is allang een volwassen en populair genre en de Nederlandse romanciers schrijven boek na boek. Kortom, het Nederlands is springlevend en iedereen levert een bijdrage aan de rijkdom en verscheidenheid ervan: dialect, straattaal, nieuwe woorden, leenwoorden, verhaspelingen, fouten, jargon, spelling, grammatica, ze horen allemaal bij het Nederlands. Daarom organiseert het Taalmuseum De vrolijke viering van het Nederlands.

 


Festival 


Op vrijdag 13 december organiseren we een vrolijk en feestelijk festival: De vrolijke viering van het Nederlands. Tijdens de Viering geeft een keur aan aansprekende sprekers hun kijk op het Nederlands. Ook laten ze weten wat het mooiste, eigenaardigste of bijzonderste aan onze taal vinden. Of spannend, grappig, leuk, niet leuk, geweldig. 

Locatie: De Leidse schouwburg De Stadsgehoorzaal
 Campagne
 

Ter voorbereiding op het festival vraagt het Taalmuseum zoveel mogelijk Nederlanders naar hun favoriete woord, gedicht, boek, gezegde, zinsnede, wettekst, uitspraak of andere taaluiting. Zo ontstaat een staalkaart van het Nederlands, van straattaal tot dialect, van gezegde tot spreekwoord, van cliché tot originele frase. De resultaten worden gedeeld tijdens de Viering, en vormen de basis van een nieuwe tentoonstelling van het Taalmuseum. Rondetafelgesprek voor jongvolwassenen
 

Ter voorbereiding op de Viering organiseert het Taalmuseum een programma speciaal voor jongvolwassenen. Dit is hard nodig, de cijfers er niet om liegen: steeds minder jongeren kiezen voor de studie Nederlands, in het studiejaar 2018 – 2019 kozen slechts 183 leerlingen voor deze studie. De VU besloot zelfs om met ingang van schooljaar 2019 – 2020 de studie helemaal uit het aanbod te halen.

Het Taalmuseum gaat in gesprek met jongvolwassenen (leeftijd 14 - 18 jaar), onderzoekers van de Universiteit en vertegenwoordigers van de gemeente over de Nederlandse taal, beeldvorming over jongvolwassenen en taal, en het populariseren van de studie Nederlands.