Muurgedichten.nl

Website vol verhalen - Wall poem stories

(English below) 
In 1992 werd Leiden verrast met het eerste muurgedicht. Inmiddels zijn verspreid over de stad ruim 120 muurgedichten in meer dan 30 talen te vinden. Om deze verzameling te conserveren en toegankelijk te maken, ontwikkelden het Taalmuseum en Stichting TEGEN-BEELD een nieuwe website: muurgedichten.nl. Hierop zijn alle gedichten te beluisteren, is informatie te vinden over de gedichten en hun auteurs en worden fiets- en wandelroutes langs de muurgedichten aangeboden.

Zo’n honderd vrijwilligers, studenten, stagiaires, vertalers, wetenschappers en andere poëzieliefhebbers gingen op zoek naar verhalen en achtergrondinformatie. Zij deden onderzoek naar de dichters, verzamelden foto’s en spraken de gedichten in. Het resultaat is een zeer complete website met een unieke verzameling poëzie. De website wordt bovendien uitgebreid met educatief materiaal en verhalen van inwoners en bezoekers van Leiden. 

Tentoonstelling: Als muren spreken

Voor de nieuwe website gingen stadsfotograaf Patricia Nauta, theatermaker Erik Siebel en filmmaker Leendert Beekman op zoek naar stadsverhalen over de muurgedichten. Ze spraken initiatiefnemers, bewoners van huizen met een gedicht, omwonenden en liefhebbers. Hun verhalen zijn van 31 oktober tot 18 januari te zien in de tentoonstelling Als muren spreken in de foyer van het stadhuis Leiden, Stadhuisplein 1, 2311 EJ Leiden.

Praktische informatie

Als muren spreken
Foyer, stadhuis Leiden, Stadhuisplein 1, 2311 EJ Leiden
Op weekdagen geopend van 08:30 tot 17:00 uur. Donderdag geopend tot 20:00 uur, zaterdag van 09:00 - 13:00 uur. Zondags gesloten
Gratis toegang

Als muren spreken was van 9 juni tot en met 15 juli 2018 te zien bij Old School op het Pieterskerkhof in Leiden. Lees meer over de tentoonstelling 'Als muren spreken'. 

Docenten gezocht

Lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs mag uiteraard niet ontbreken. Ben jij een onderwijsprofessional en wil je ons helpen? Neem contact met ons op.

 

Muurgedichten.nl: Website filled with stories

In 1992, Leiden was surprised by its first wall poem. By now, more than 120 wall poems in over 30 languages can be found all over the city. In order to preserve this collection and make it accessible to the public, Het Taalmuseum and the TEGEN-BEELD Foundation developed a new website: muurgedichten.nl. Here, you can listen to all poems, look up more information about them and their authors, and find our tours by foot and bike routes along the wall poems.

About one hundred volunteers, students, interns, translators, scholars and other poetry lovers went looking for stories and background information. They did research on the poets, collected photos and recorded the poems. The result is a comprehensive website with a unique collection of poetry. Moreover, the website is being expanded with material for educational purposes and with stories by residents of and visitors to Leiden.

Exhibition: when walls speak

For our new website, photographer Patricia Nauta, theater producer Erik Siebel and filmmaker Leendert Beekman went looking for urban stories about the wall poems. They talked with initiators, residents of houses with a poem, neighbors and enthusiasts. From 9 June to 15 July 2018, their stories could be read and heard at the exhibition When walls speak at Old School at the Pieterskerkhof, Leiden. The exhibition used word and image to tell the stories of the wall poems, the city and the language. The best stories are also available at muurgedichten.nl. Read more about the exhibition When walls speak.

Wanted: teachers

Of course, we cannot forget about teaching material for both primary and secondary education. Are you a teaching professional and willing to help us? Please contact us.