Nieuwe Woorden Gezocht

Kwartetspel - set of quartet cards

(English below)
Vanaf november 2016 ging het Taalmuseum samen met BplusC op zoek naar taal die er wel is, maar die geen officiële status heeft. In de campagne Nieuwe Woorden Gezocht riepen we bezoekers van onze website en van de Leidse bibliotheken op om woorden te delen die zij alleen in hun gezin of vriendenkring gebruiken. Ook gingen we op zoek naar nieuwe woorden. Er bestaan allerlei verschijnselen waarvoor geen Nederlands woord bestaat: van de angst om je telefoon te verliezen tot de geur van vers gemaaid gras. Hoe eenvoudig of lastig is het eigenlijk om daar een woord voor te verzinnen?

1000+ inzendingen

Er kwamen meer dan duizend inzendingen binnen. Op zondag 26 november presenteerde het Taalmuseum de resultaten bij BplusC. Welke nieuwe woorden bedachten de inzenders? Zijn daar overeenkomsten in te zien? En zitten er woorden tussen die over enige tijd niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks leven? Vivien Waszink, onderzoeker en taalkundige bij het Instituut voor de Nederlandse Taal, nam bezoekers mee op ontdekkingstocht langs nieuwe woorden en lichtte de pareltjes uit de inzendingen uit.

Bestel nu

De 48 beste nieuwe woorden zijn gebundeld in een kwartetspel, dat is vormgegeven door huisontwerper Robin Stam. Hij tekende voor ieder nieuw woord een treffende illustratie. Het spel is te bestellen in de webwinkel van het Taalmuseum.

Wanted: new words

A set of quartet cards

In November 2016, Het Taalmuseum and BplusC went looking for language that does exist, but does not have an official status. The campaign Wanted: New Words (‘Nieuwe Woorden Gezocht’) asked visitors to our website and to the Leiden libraries to share words with us that they only use in their family or circle of friends. We also went on a search for new words. There are many phenomena that do not have a Dutch name: from the fear to lose your phone to the scent of freshly mown grass. We wondered: how simple or hard is it to make up a word for those things?

1000+ Contributions

We received more than a thousand contributions. Het Taalmuseum presented the results at BplusC on Sunday 26 November 2017. What new words did the contributors come up with? Can we find similarities among them? And were there words that will soon be so integrated that we can no longer imagine daily life without them? Vivien Waszink, researcher and linguist at the Dutch Language Institute (Instituut voor de Nederlandse Taal), took visitors on a trip to discover new words and highlighted some gems among the contributions.

Order now

The 48 best new words were collected in a set of quartets cards, designed by our regular designer Robin Stam. He drew an apt illustration for each new word. The game (only available in Dutch) can be ordered in the webshop of Het Taalmuseum.