Van wie
is de taal?

Iedereen beslist zelf welke taal hij gebruikt, daar hebben anderen niets over te zeggen. Of toch wel? Taalgebruik wordt immers voortdurend beoordeeld. De ene formulering wordt mooi, overtuigend of grappig gevonden, een andere grof, kwetsend of ongepast. Wie bepaalt die normen eigenlijk? Wie beslist wat wel en niet gezegd mag worden, wat goed, slecht of misplaatst taalgebruik is? Van wie is de taal? Van 19 september 2016 tot en met 1 februari 2017 onderzocht het Taalmuseum die vraag in zijn eerste tentoonstelling: Van wie is de taal?

Lees hier het essay dat het museum voor de tentoonstelling schreef, of bekijk hieronder een aantal filmclips uit de tentoonstelling.
 

Who owns the language?

Everyone decides for themselves what language they use, others have no say in that. Or do they? After all, language is constantly being judged. One way of phrasing things is considered beautiful, persuasive or funny, another way is seen as rude, offensive or inappropriate. Who determines those norms anyway? Who decides what can and cannot be said, what is good or bad, proper or misplaced language? Who owns the language? From 19 September 2016 to 1 February 2017, Het Taalmuseum investigated that question in its first exhibition: Who owns the language?

The exhibition Who owns the language?, was accompanied by and based on an essay written by Pepijn Reeser. You can read the essay online (Dutch only) or download it here (.pdf; Dutch only), or watch some Dutch videos from the exhibition below.