Taalverbeelders

Vanaf november 2017

Hoe taal eruit ziet, bepaalt hoe we haar ervaren. Een formulier hoort een professioneel lettertype te hebben en geen comic sans, hak een tekst op in regels die je onder elkaar plaatst en het lijkt poëzie. Neonletters en lichtbakken associëren we met commercie, verkeersborden zijn altijd herkenbaar als officiële overheidsuiting en wie iets met de hand schrijft, benadrukt het persoonlijke karakter ervan. Er bestaan kortom allerlei conventies rondom geschreven taal. Die maken ons leven makkelijk: we zien in één oogopslag met wat voor taal we te maken hebben. Ze maken ons ook lui. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat we onze kritische blik verliezen als iets er maar officieel genoeg uitziet en gaan ten koste van onze creativiteit: dankzij templates hoeft niemand nog na te denken over de meest geschikte of wenselijke vorm van een tekst.

Taalmuseum Leiden maakt daarom de conventies rond geschreven taal zichtbaar met een tentoonstelling in de Leidse openbare ruimte en een activiteitenprogramma dat daaraan is gekoppeld. Het doel: een breed publiek bewust maken van de conventies die er rond geschreven taal bestaan. Daarvoor ontwikkelt het Taalmuseum in samenwerking met Carel Helder vanaf november 2017 een aantal aansprekende alternatieven.

Hou deze pagina in de gaten voor meer informatie!