Taalmuseum Leiden

Taal is overal. Taal vormt en verbindt onze levens en relaties. Ze beïnvloedt en verandert de wereld. Ten goede, ten kwade. En iedereen heeft er een mening over. Over toon en stijl, over spelling en grammatica, over meertaligheid en moerstaal. We beheersen allemaal minstens een taal, veel mensen nog een tweede, en sommigen meerdere talen. De grote verscheidenheid van talen in de wereld blijft fascineren. Zo’n rijk en dynamisch onderwerp verdient een eigen plek. Een museum, maar geen standaardmuseum, want museale projecten hoeven niet langer groot te zijn. Kleinschaligheid, duurzaamheid en het bewerkstelligen van een community worden ook in de culturele sector steeds belangrijker. Bovendien staat taal midden in de samenleving. Daarom kiezen we voor de openbare ruimte, met de stad als museaal podium.

Achtergrond

Al geruime tijd werd er door verschillende partijen nagedacht over een taalmuseum in Nederland. In 2013 is vanuit de Universiteit Leiden een begin gemaakt met de realisatie ervan. De universitaire instituten LUCL (taalwetenschap), LIAS (regiostudies) en ICLON (onderwijsontwikkeling en lerarenopleiding) sloegen de handen ineen en maakten het mogelijk dat dit museumconcept werd ontwikkeld. Door de steun en het enthousiasme van het College van Bestuur en de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, en de stad Leiden, kon dit concept in 2016 daadwerkelijk gerealiseerd worden. Sindsdien werken we aan meerdere projecten. Nieuwsgierig? Kijk op onze homepage voor een overzicht van actuele projecten of lees meer over onze visie.

Meedoen?

Het Taalmuseum staat, net als de taal die het presenteert, midden in de samenleving. Tegelijk met de ontwikkeling van het museum zoeken we manieren om publiek, organisaties en bedrijven aan ons te binden. Zo wordt er hard gewerkt aan de vorming van een vriendenorganisatie en worden bedrijven benaderd voor actieve steun en partnerships. Iedereen kan een rol spelen in de ontwikkeling van het museum. Zo wordt het Taalmuseum van iedereen. Doe mee!