Partners

Het Taalmuseum verbindt zich met innovatieve partners. Op deze manier maakt het museum zich onmisbaar op meer dan een beleidsterrein en verstevigt het zijn maatschappelijke relevantie. Zo heeft het Taalmuseum een Redactieadviesraad waarin belangrijke partners zitting hebben en hebben andere belanghebbenden zitting in de Raad van Toezicht.

Met een aantal partners wordt gewerkt aan een nog verdergaande integratie van doelstellingen:


BplusC

BplusC is de fusieorganisatie van de bibliotheken in Leiden en Leiderdorp, de Leidse Volksuniversiteit K&O, Het Leidse Volkshuis en de Muziekschool Leiden en Omstreken. BplusC zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis. Het Taalmuseum committeert zich aan deze missie door een permanente aanwezigheid bij BplusC na te streven. De verdieping van de activiteiten van BplusC met de component taal geeft meer context aan zowel het museum als BplusC. De samenwerking tussen het Taalmuseum en BplusC versterkt bovendien de ambitie van de stad Leiden zich verder te ontwikkelen als kennisstad.


Kennisland

Kennisland is een denktank die effectieve aanpakken ontwerpt voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Een van die vraagstukken sluit aan bij de visie van het Taalmuseum Leiden: het ontwikkelen van een museum van de toekomst als onderdeel van een constante vernieuwing van organisatievormen binnen de culturele sector. De expertise die daarbij wordt ontwikkeld zal ter beschikking staan van de culturele sector in zijn geheel. De ervaringen van Kennisland op het gebied van innovatie zijn voor het Taalmuseum Leiden van grote waarde. De experimenten die binnen het Taalmuseum worden ontwikkeld verrijken de expertise van Kennisland.


Het Genootschap Onze Taal

Het Genootschap Onze Taal is de vereniging voor taalliefhebbers. Het is uitgever van het grootste landelijke taaltijdschrift, en beantwoordt vragen over de Nederlandse taal via zijn Taaladviesdienst. Tevens verkent het Genootschap alle uithoeken van het Nederlands door middel van congressen, publicaties en digitale media. Het Taalmuseum biedt het Genootschap Onze Taal een podium om zijn activiteiten en expertise voor een breed publiek verder te ontwikkelen.Tegelijkertijd kunnen de activiteiten en inhoud van het Taalmuseum verder worden verbreed en verdiept door gebruik te maken van de jarenlange kennis en ervaring van het Genootschap.